Advertentie plaatsen

Algemene Voorwaarden van deze website.

Hiervindjealles.nl wordt onderhouden door Brightness Software Development. Op de inhoud en het gebruik van Hiervindjealles.nl zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het (verdere) gebruik van Hiervindjealles.nl houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker in. Hiervindjealles.nl behoudt zich het recht voor Hiervindjealles.nl alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Bezoek deze pagina op Hiervindjealles.nl daarom regelmatig om eventuele aanpassingen of wijzigingen te lezen.

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van Hiervindjealles.nl, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan Hiervindjealles, en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Hiervan zijn uitgezonderd de teksten en afbeeldingen welke door derden aan Hiervindjealles zijn aangeleverd, welke teksten en afbeeldingen onder een licentie worden gebruikt. Anders dan voor persoonlijk gebruik van Hiervindjealles.nl, mag niets van Hiervindjealles.nl worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Hiervindjealles.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op Hiervindjealles.nl is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Hiervindjealles spant zich in om de informatie op Hiervindjealles.nl zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Hiervindjealles sluit iedere aansprakelijkheid voor op Hiervindjealles.nl verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit. De aanbiedingen op Hiervindjealles.nl worden geplaatst door derden en zijn geheel verblijvend. Hiervindjealles sluit iedere aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid van de door derden op Hiervindjealles.nl geplaatste aanbiedingen uitdrukkelijk uit.

Beschikbaarheid

Hiervindjealles spant zich in om Hiervindjealles.nl zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van Hiervindjealles.nl.

Hyperlinks

Hyperlinks op Hiervindjealles.nl kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan Hiervindjealles. Hiervindjealles biedt geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien de informatie op websites die niet door Hiervindjealles worden onderhouden, de informatie op websites waarnaar op Hiervindjealles.nl wordt verwezen en/of de informatie op websites die naar Hiervindjealles.nl verwijzen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende en/of verbandhoudende met deze voorwaarden en/of het gebruik van Hiervindjealles.nl worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie of deze melding Verbergen?